Innowacyjna Gospodarka

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego Systemu Informatycznego klasy B2B, automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firma Części Tir Chlebek Sp. J. a jej partnerami biznesowymi

Celem zaplanowanego do realizacji projektu jest wdrożenie w działalności Spółki Części TIR Chlebek innowacyjnego systemu informatycznego klasy B2B, automatyzującego podstawowe procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą, a jego partnerami biznesowymi.
Okres realizacji: 16.12.2013 – 31.12.2014
Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 484 575,00 PLN

DOTACJE NA INNOWACJE
unia