REKLAMACJE

REGULAMIN REKLAMACJI

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w Dziale Reklamacji Części Tir  Chlebek Sp. J.

2. Klient może złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
a. wad fabrycznych,
b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

3. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych towaru, Klient powinien skontaktować się z opiekunem handlowym lub sprzedawcą
a następnie dostarczyć go na adres firmy wraz z kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu na adres:

Części Tir Chlebek Sp. J.
ul. Miliardowicka 73
43-518 Ligota

4. Nasza firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera jest warunkiem niezbędnym uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie lub braków. O każdym zastrzeżeniu Klient powinien powiadomić nas w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

6. Gwarancja nie obejmuje produktów które noszą ślady uszkodzeń mechanicznych. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z nami celem wyjaśnienia sprawy.

7. Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (sworznie, końcówki, wahacze, tuleje gumowo-stalowe itp.).

8. Roszczenia gwarancyjne dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) – nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, badania diagnostyczne etc.

9. Zwrotom nie podlegają części elektroniczne i elektryczne.

10. Koszty wysyłki zwrotów i reklamacji ponosi nabywca. W przypadku, gdy zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone, firma Części Tir Chlebek Sp. J. ma prawo żądać od Klienta pokrycia poniesionych przez sklep kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Produkt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

11. Wadliwy towar powinien zostać dostarczony przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu.

12. Klient dokonujący zakupu w firmie Części Tir Chlebek Sp. J. ma możliwość zwrotu towaru w terminie do 14 dni od momentu odbioru towaru po uprzednim kontakcie z działem reklamacji firmy Części TIR Chlebek Sp. J.

13. Klient dokonujący zakupu w firmie Części Tir Chlebek Sp. J. automatycznie akceptuje powyższy regulamin.