Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie
8.2
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego Systemu Informatycznego klasy B2B,
automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firma Części Tir Chlebek Sp. J. a
jej partnerami biznesowymi
Celem zaplanowanego do realizacji projektu jest wdrożenie w działalności Spółki Części TIR
Chlebek innowacyjnego systemu informatycznego klasy B2B, automatyzującego
podstawowe procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą, a jego partnerami
biznesowymi.
Okres realizacji: 16.12.2013 – 31.12.2014
Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 484 575,00 PLN
DOTACJE NA INNOWACJE